De werkwijze van Fase3

Fase3 is actief op drie terreinen die elk afzonderlijk maar vooral gezamenlijk support én waarde toevoegen aan een bedrijf. Op de volgende gebieden neemt Fase3 graag het initiatief.

Sales optimalisatie

Het team van Fase3 heeft een track record in het succesvol verbeteren van Sales. Dit start bij het checken van de businesscase. Vervolgens zorgen wij samen met het managementteam ervoor dat deze verfrist wordt en een plan gemaakt om nieuwe businessdoelen te bereiken. Onderdelen van de optimalisatie zijn het vernieuwen van de sales discipline en het toevoegen van nieuwe netwerken. Sales en business development krijgen hierdoor nieuw elan en worden de kern van het bedrijf. 

Operationele performance

Fase3 optimaliseert processen op elk niveau binnen de organisatie. In de directiekamer denken wij mee en bepalen wij nieuwe plannen, oplossingen en structuren. Op de werkvloer helpen wij om complexe situaties logischer en ongecompliceerder te maken. Er wordt ingegaan op de vraag: ‘Hoe past de organisatie zich op de juiste wijze aan nieuwe omstandigheden aan?’ ‘Hoe maken we het simpel en transparant?’ Voor ons is dit een telkens terugkerend, continu proces.

Investeringsdeal

Fase3 beschouwt een investering als integraal onderdeel van de business. Dat betekent dat er pas zicht is op een financieel plan en een financiering daarvan als vanuit de business drivers duidelijkheid is hoe wij de toekomst zullen ingaan. Financiering van groei is het vinden van de juiste balans tussen rendement, beheersbaarheid en voorspelbaarheid van de business. Daarnaast geloven wij dat een deal fair moet zijn voor alle betrokkenen.

circle text front: 
De integrale werkwijze van Fase3
circle text back: 
Op drie gebieden excellent