Financiële creativiteit begint bij de business

In samenhang met de businesscase en veranderingen in sales en operationele performance gaat het financiële model er anders uitzien. Fase3 heeft ervaring met het filteren van informatie, om zo de geschikte informatie over te houden en onbruikbare te negeren. Er wordt gekeken naar de financiële benodigdheden om deze veranderingen te kunnen doorvoeren. Hieruit vult Fase3 de financieringsbehoefte in. Als het kan met een bank, maar wij zijn ons bewust dat in het nieuwe economische klimaat het ook zonder bankfinanciering zou moeten kunnen.

circle text front: 
De toekomst van een bedrijf staat niet op de balans
circle text back: 
Cijfers zijn slechts een onderdeel