Het verbeteren van de operationele performance

Bedrijven hebben tegenwoordig snel een hoge debiteurenstand, grote voorraden en een slechte cashflowplanning. Hierdoor treden kwaliteitsproblemen en lange levertijden op. Dit leidt tot klachten van zowel klant als leverancier. Deze verschijnselen zijn het gevolg van een incorrecte monitoring van performances van afdelingen en het ontbreken van een concrete strategie. Dit is niet meer van deze tijd. Het is van belang dat medewerkers betrokken worden gemaakt en gehouden bij het bedrijf. Fase3 signaleert de negatieve aspecten en benoemt deze om operationele performance optimaal te maken.

 

circle text front: 
Eerlijk en duidelijk zijn is niet meer vanzelfsprekend
circle text back: 
Een organisatie weer in beweging krijgen