Investering

Fase3 beschouwt een investering als integraal onderdeel van de business. Dat betekent dat er pas zicht is op een financieel plan en een financiering daarvan als vanuit de business drivers duidelijkheid is hoe wij de toekomst zullen ingaan. Financiering van groei is het vinden van de juiste balans tussen rendement, beheersbaarheid en voorspelbaarheid van de business. Daarnaast geloven wij dat een deal fair moet zijn voor alle betrokkenen.

circle text back: 
read more >