Wat is het 100-dagen-plan?

Na het eerste contactmoment wordt er door Fase3 een concept 100-dagenplan opgesteld. In dit concept staan alle gebieden waar na het sluiten van de deal binnen de eerste 100 dagen aandacht aan zal worden besteed. Dit is een welomschreven probleemstelling met een concrete aanpak. Het betreft de strategie-aanpassing met een vertaling naar het dagelijks beleid en het aanpassen van werkprocessen. Volledig transparant wordt iedereen betrokken bij de nieuwe plannen, zodat alle partijen weten wat er gaat gebeuren. Gedurende het tot stand komen van de deal wordt gezamenlijk het definitieve 100-dagenplan opgesteld. 

 

circle text front: 
Een nieuwe start in 100 dagen
circle text back: 
Het 100-dagen-plan van Fase3